Easemon nhân viên giám sát phần mềm Mac v1.4 phát hành

Easemon v1.4, một đáng tin cậy và tàng hình nhân viên giám sát hệ thống cho Mac OS X, phát hành vào tháng mười một 26, 2015.

Những gì ’ s mới về EaseMon employee giám sát phần mềm v1.4?

  1. Cho phép người dùng từ xa đăng nhập ra, Khởi động lại, Tắt các mục tiêu máy Mac.
  2. Hỗ trợ chụp ảnh chụp màn hình thông qua tên App.

Tags: , ,

Category: Bài viết và lời khuyên