Perisian pemantauan pekerja Easemon Mac v1.4 Released

Easemon v1.4, yang boleh dipercayai dan sembunyi-sembunyi pekerja sistem pemantauan untuk Mac OS X, dikeluarkan pada November 26, 2015.

Apa ’ s baru mengenai EaseMon pekerja pemantauan perisian v1.4?

  1. Pengguna dibenarkan untuk jauh Log Keluar, Mula semula, Menutup sasaran Mac.
  2. Disokong menangkap screenshot melalui nama aplikasi.

Tags: , ,

Category: Artikel dan Tips