Defnyddio meddalwedd Spy i ddal priod twyllo – Cyfreithiol neu beidio?

A oes gennych priod twyllo? Ydych yn pryderu am faint o amser eich anwyliaid yn un o wariant ar y cyfrifiadur? A oes gennych ymwybyddiaeth eu bod ‘ efallai’ yn twyllo chi tu ôl eich cefn? Dda ei ’ s amser i chi ffigur allan canu twyllo eich priod a darganfod y gwir. A yw'n cyfreithiol neu beidio â ddal briod twyllo gyda meddalwedd ysbïwr?

Arwyddion o wraig twyllo

 • Welwch chi tabledi atal cenhedlu mewn meddygaeth ei Gabinet, a ydych ’ Roedd pum fasdoriad.
 • Mae hi wedi sefydlu cyfrif e-bost newydd a doesn ’ t wrthych am ei.
 • Mae hi yn mynd i siop ar gyfer bwydydd a dod adref 5 awr yn ddiweddarach.
 • Mae hi wedi prynu dillad isaf newydd ei hun.
 • Mae'n pennu cyfrif ffôn gell ar wahân a godir yn ei Swyddfa.
 • Bowlen toiled sedd yn, a phan gadael cartref yr oedd i lawr.
 • Hi ’ s unconventionally gwario arian ar ddillad newydd.
 • Mae hi'n stopio datgelu'r yn chi a gofyn am gyngor gan eich.
 • Mae hi'n stopio gwisgo ei modrwy briodas.

Arwyddion o ŵr twyllo

 • Mae ef yn gwneud condomau, a ydych ar y bilsen.
 • Mae'n mynnu y sedd plentyn, teganau, ac ati., yn cael eu cadw allan o ei gar.
 • Welwch chi gwallt hir melyn ar y sedd ei gar.
 • Welwch chi grafiadau anesboniadwy neu gleisiau ar ei gwddf neu yn ôl.
 • Yn sydyn ei fod am roi cynnig ar dechnegau cariad newydd.
 • Mae'n gweithio llawer o oramser, ond mae'n dangos byth ar fonyn cyflog.
 • Mae'n cyflwyno llawer oherwydd dim ond bwytaodd ef ar ei feistres ’ s cartref.
 • Ei dillad arogl persawr anghyfarwydd.
 • Gwelwch minlliw ar eich gŵr ’ crys s.

Arwyddion o briod twyllo

 • Fydd yn dangos diddordeb sydyn mewn math gwahanol o gerddoriaeth.
 • Priod ’ s cyd-weithwyr yn anghyfforddus yn eich presenoldeb.
 • Mae ganddi ysol sydyn ymddangosiad neu ei.
 • Treulio gormod o amser ar y cyfrifiadur pan fyddwch chi'n cysgu.
 • Diferion oddi ar y swm o arian a ddodwyd i mewn i'ch cyfrif gwirio.
 • Mae dod o hyd i eitemau personol apparel hynny nid ydych wedi rhoi eich priod.
 • Eich priod yn ymddangos yn llai cyfforddus o'ch cwmpas ac yn “Coleg y Drindod”
 • Cewch galwadau lle mae'r galwr yn crogi pan mae ef neu hi yn clywed eich llais.
 • Mae ef/hi newid pendant yn agwedd tuag at bawb yn y cartref.
 • Mae ef/hi yn defnyddio llais isel neu sibrwd ar y ffôn neu yn crogi gyflym.
 • Dechrau dileu pob galwad ffôn o adnabod galwr.
 • Dileu'r holl negeseuon e-bost sy'n dod i mewn pan oeddent yn defnyddio'r i gronni.
 • Dewis ymladd er mwyn Curwch allan o'r tŷ.
 • Mae'n anghyfreithlon i ddefnyddio meddalwedd Spy i ddal priod twyllo?

  Don ’ t yn dioddef, yr ydych yn haeddu gwell! Os ydych chi'n briod sy'n amau eich partner gael y mater, eisiau darganfod os yw ef/hi yn dweud y gwir neu mae angen darganfod manylion y mater, Rydym yn argymell eich bod yn dechrau gyda spying ar eich partner ar-lein gyda dirgel ysbïwr meddalwedd monitro.

  Fodd bynnag, un peth i'w nodi cyn i chi benderfynu ysbïwyr eich priod: dim ond allwch chi eu gweld eich priod gyda chaniatâd neu ei, neu ei bod yn anghyfreithlon i wneud yn hoffi hynny!

  Gyda ein cynhyrchion fel Spy amser real ac SpyAgent Gallwch gofnodi bron popeth ar y cyfrifiadur gan gynnwys negeseuon e-bost ei anfon a derbyn, trawiadau, gwefannau, sgrinluniau, sgyrsiau sgwrsio, enwau defnyddwyr, cyfrineiriau, a llawer mwy. Hefyd gellir ei gymhwyso i fonitro eich plant a gweithwyr.

  Mae bellach yn amser i ddarganfod. Diwedd eich pryderon a dod o hyd i beth fydd yn digwydd mewn gwirionedd gyda'ch plant neu weithwyr gyda'r meddalwedd isod!


  Rydym yn argymell y canlynol ar gyfer gwylio plant, goruchwylio'r gweithwyr:

  Darllenwch dros y cynhyrchion isod a dewis sydd o ddiddordeb i chi y gorau. Rydym wedi gwneud ein gorau i categoreiddio cynhyrchion lle rhestru gyntaf yn nodweddiadol mwyaf priodol ar gyfer y sefyllfa arbennig hon.


  dysgu mwy am feddalwedd spytech

  Spytech amser real-Spy

  Mae modd gosod o bell, Dirgel & Anweledig, Meddalwedd cyfrifiadur pell Spy

  Amser real-Spy yw'r diweddaraf mewn cyfrifiadur arloesol monitro technoleg sy'n eich galluogi i monitro UNRHYW PC o unrhyw LE. Amser real-Spy yw o bell deployable (peidio â gosod ffisegol sydd eu hangen), a logiau gweithgarwch ei gael o unrhyw le – Beth bynnag os y cyfrifiadur pell yn ar-lein neu beidio. Mae amser real-Spy yn caniatáu i chi weld holl logiau gweithgarwch o unrhyw gyfrifiadur sydd â chysylltiad rhyngrwyd drwy roi ichi eich hun mewngofnodi diogel ar wefan amser real-Spy ar gyfer rheoli log a gweld. Mae'r amser real-Spy monitro y cyfrifiadur pell yn dirgel cyfanswm, a cloaks ei hun i osgoi cael ei ganfod. Trawiadau monitorau, gwefan ymweliadau, gweld Windows, a mwy!

  Gysylltiedig â: Amser real-Spy a MWY

  Delfrydol ar gyfer defnyddwyr busnes cartref/bach yn edrych i:

  • Monitro'r cyfrifiaduron o bell heb orfod gosod corfforol ei wneud (h.y.: myfyriwr yn y Coleg)
  • Monitro'r cyfrifiadur a'r gallu i weld cofnodion o unrhyw leoliad, ar unrhyw adeg, drwy wefan amser real-Spy
  dysgu mwy am feddalwedd spytech dysgu mwy am feddalwedd spytech< /div>

  dysgu mwy am feddalwedd spytech

  Spytech SpyAgent

  Ein #1 Datrysiad meddalwedd cyfrifiadur Spy

  Rhif un ateb ar gyfer cyfrifiadur monitro a gwyliadwriaeth anghenion. Boncyffion trawiadau holl, ceisiadau, Windows, gwefannau, cysylltiadau rhyngrwyd, negeseuon e-bost ei anfon a derbyn, sgyrsiau sgwrsio, defnyddio ffeil, and even available on the market – gwbl hygyrch o'r rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio. sgrinluniau. Hefyd, Gall SpyAgent yn hidlo gwefannau a cheisiadau rhag cael ei gweld ar eich cyfrifiadur! Mae SpyAgent yn rhedeg yn ddiarwybod cyfanswm (Os oes dewis) and has a the most robust feature-set SpyAgent has built in darparu cofnod ar gyfer monitro o BELL o bell – as long as you have access to your email.

  Gysylltiedig â: SpyAgent Argraffiad LLECHWRAIDD

  Delfrydol ar gyfer defnyddwyr busnes cartref/bach yn edrych i:

  • Dim ond fymryn yn monitro'r holl weithgarwch cyfrifiadur mae defnyddwyr yn perfformio
  • Gwefan bloc, cais, a gweithgareddau sgwrsio
  • Gweld gweithgareddau cyfrifiadur drwy e-bost neu gysylltiad uniongyrchol porwr o bell
  dysgu mwy am feddalwedd spytechdysgu mwy am feddalwedd spytech

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Category: Cheating Spouse Monitoring