พนักงานตรวจสอบซอฟต์แวร์สำหรับ macOS เซียร์ 10.12 การเผยแพร่ - ข่าว & Events

EaseMon เป็นพนักงานที่ดีที่สุดการตรวจสอบระบบสำหรับ Mac OS X และมีการปรับปรุงเพื่อ v1.7 บนพฤศจิกายน 2, 2016 ซึ่งขณะนี้สนับสนุน macOS เซียร์ 10.12. EaseMon v1.7 is the first employee monitoring software for macOS Sierra 10.12 with features especially designed for office computer monitoring to help improve productivity and protect from inside […]