Εργαζόμενος παρακολούθησης λογισμικού για macOS Σιέρα 10.12 Κυκλοφόρησε - Ειδήσεις & Events

EaseMon είναι το καλύτερο εργαζόμενο σύστημα παρακολούθησης για Mac OS X και αυτό έγινε ενημέρωση για την v1.7 Νοεμβρίου 2, 2016 οποία τώρα υποστηρίζει macOS Σιέρα 10.12. EaseMon v1.7 is the first employee monitoring software for macOS Sierra 10.12 with features especially designed for office computer monitoring to help improve productivity and protect from inside […]